OVD Diever contributie


Alle activiteiten die de O.V.D. organiseert worden hieruit betaald. Evenals kosten zoals verzekeringen, publiciteit en
enkele subsidies. Het is mogelijk om als bedrijf deel te nemen aan diverse acties (bijv. decemberactie, kerstshow)
die georganiseerd worden voor leden van de O.V.D. Voor de organisatie (publiciteit, drukkosten etc.) wordt aan elk
deelnemend bedrijf van zo'n actie een vergoeding gevraagd.
|historie & visie| |activiteiten & evenementen| |faciliteiten voor leden| |contributie|